top of page

Praktische informatie

Lees zeker deze praktische informatie voor u naar het event komt. Heeft u nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Algemeen

Doel

Met "Rivier van mensen" willen we, bijna één jaar na de overstromingen in Wallonië, de handen in elkaar slaan om onze steun te betuigen aan getroffenen en nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. Tegelijk willen we ook een signaal en noodkreet uitzenden. Vele slachtoffers wonen immers nog steeds in schrijnende omstandigheden en kunnen enkel rekenen op hulp van vrijwilligers, die gelukkig nog steeds massaal actief zijn in het gebied. Dit evenement is een vreedzaam, oprecht en respectvol gebaar van steun en samenhorigheid.

Toegankelijkheid

Het volledige traject langs de Vesder is door vrijwilligers afgestapt en verkend. Een aantal gebieden zijn moeilijk toegankelijk, andere zijn vlak en makkelijk toegankelijk. Voor personen met een beperking of personen die moeilijk te been zijn is er tijdens de reservatie de mogelijkheid om dit aan te geven. Zij krijgen plaatsen op het traject toegewezen die makkelijk toegankelijk zijn.

Privacy

Er worden gegevens verzameld tijdens de inschrijving voor het event (uw naam en mailadres). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Na het event worden uw gegevens verwijderd en worden niet aan derden doorgegeven.  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van www.herenthelpt.com

Beelden

Tijdens het event worden foto's gemaakt en nemen drones beelden op van de mensenketting. Als u deelneemt aan het event bent u ermee akkoord dat deze beelden genomen worden en dat ze nadien gebruikt worden voor publicatie op onze Facebookpagina, onze Instagrampagina, onze website, youtube,... (deze lijst is niet limitatief). Deze beelden kunnen ook ter beschikking gesteld worden van de pers voor publicatie via hun kanalen. 

Parking

We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als je toch met de wagen komt zijn er parkeermogelijkheden. Je ontvangt hierover meer informatie in een mailtje dat je zal toegestuurd worden voor het event. 

Ongevallen
Schade

De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade tijdens het event of tijdens de verplaatsing naar of van het event. 

Respect voor natuur en omgeving

Vanzelfsprekend verloopt deze actie met het nodige respect voor de natuur en de omgeving en laat je zelf geen afval achter tijdens of na het event. Daarnaast kan je nog een extra steentje bijdragen aan de clean-up van de Vesdervallei door zelf een vuilniszak mee te brengen en deze te vullen met de afval die in de vallei terechtkwam door de overstromingen. Als elke deelnemer een zakje vult staan we weer een heel aantal stappen verder in de clean-up van de Vesdervallei. 

Wist je dat er ook groepen actief zijn die zich wekelijks inzetten voor de clean-up van de Vesdervallei? Je kan ze terugvinden op Facebook. 

Reservatie

Eventbrite

Voor de reservaties werken we met de reservatietool "eventbrite". Via de knop "inschrijven" op de eventpagina kom je terecht op deze tool. 

Secties

Het volledige pad tussen Verviers en Chênée werd verdeeld in secties, die op hun beurt werden verdeeld in deelsecties. In de reservatietool kan je kiezen in welke sectie en deelsectie je wil staan. 

Annulatie

Wie zijn deelname aan het event wil annuleren kan dit via Eventbrite.

bottom of page