top of page

WAT MEER OVER ONS

Herent helpt ontstond in de zomer van 2021. Toen Diet Uytterhoeven uit Winksele de beelden van de overstromingen in Wallonië zag was het geen optie om niets te doen. Zelf had ze een aantal jaren gewerkt in het getroffen gebied en kende ze een heel aantal mensen die getroffen waren door de overstromingen.
De eerste hulpverlening bestond uit een aantal heel praktische zaken zoals het inzamelen van kleine en grote elektrotoestellen, maar ook voeding en meubels. De situatie in de Vesdervallei was schrijnend en telkens zij naar Wallonië ging om de goederen uit te delen brak haar hart bij het zien van zoveel onrecht en verdriet.
Door het besef dat ook heel veel kinderen zwaar getroffen werden ontstond het idee om een groot feest te organiseren voor hen. Het werd een zoektocht naar locatie, speelgoed, catering, vervoer, maar vooral helpende handen. Deze helpende handen vond Diet in Régine en An, twee dorpsgenoten die samen hun schouders onder dit project wilden zetten.
En wat een succes! Na deze samenwerking beseften ze dat ze samen nog veel konden betekenen voor mensen in nood. Vanuit dat idee werd de VZW Herent Helpt opgericht.

In 2023 verleggen we onze focus naar de mensen onze nabije omgeving (Groot-Herent) die onze hulp nodig hebben. Je hoeft immers niet ver te gaan om schrijnende situaties tegen te komen. We leggen contacten met scholen, organisaties en verenigingen om te bekijken waar we financiële hulp kunnen bieden.

Team Herent Helpt.jpg
bottom of page